Historien om Seniorværkstederne i Svendborg - Seniorværkstederne i Svendborg

Seniorværkstederne
Gå til indhold

Et historisk billede fra begyndelsen af Seniorværkstedernes eksistens, da foreningen havde til huse i Kommunens barak mellem renseriet og Aldi i Vestergade. Lokalerne er for længst revet ned og har givet mere plads til VUC!
I slutningen af 1988 ønskede folketinget at styrke seniorpolitikken ved at etablere væresteder for pensionister på landsplan. I 1993 var daværende socialminister Karen Jespersen i Svendborg og holdt tale på Torvet om emnet. Der fulgte penge med fra staten til etablering af væresteder for pensionister.
En gruppe af pensionerede håndværkere, som trængte til at have noget ”at rive i”, henvendte sig herefter til Svendborg kommune for at høre, om det var muligt at oprette et seniorværksted i byen.
I Vestergade nr. 32G , mellem Renseriet og Aldi, lå der en barak, som blev brugt til opbevaring af pleje- og legeredskaber. Her var nogle rum ledige, som blev stillet til rådighed for pensionisterne.
Der var ikke megen plads, men alle var glade for at kunne starte noget, men man manglede alt. Der blev oprettet et arbejdshold på ca. 12 m/k, som tog sig af istandsættelse af de rum, man havde fået stillet til rådighed. En anden gruppe brugte deres netværk i Svendborg til at besøge virksomheder for indsamling af brugte men brugbare maskiner, værktøj og inventar.
Fritidskonsulenterne Hanne Justi og Henrik Ingemann var kontakten til kommunen og de var meget behjælpelige med materialer og inventar og overalt mødtes man af stor velvilje.
Den 22. februar 1995 blev Seniorværkstederne åbnet af kulturformanden i kommunen og den 23. februar blev der afholdt stiftende generalforsamling. 50 personer m/k var mødt op.
Formand blev: Poul Erik Lundsgård. Kontingent fastsat til 100 kr. pr. år.
Foreningens medlemmer startede med at reparere kommunes hjælpemidler for et godt naboskab.
Gruppen var mest mænd med en håndværksmæssig baggrund og enkelte koner, som selv arbejdede med bl.a. stenslibning.
Første Åbent Hus den 11. dec. 1996 kl. 9,30. Medlemmerne har pligt til at bære navneskilt. Ved udgangen af 1996 er der 66 medlemmer. Allerede i april 1996 søger man om mere plads og vil søge om tilladelse til at bygge til bestående garage mod Dronningemaen. Formand Poul Erik Lundsgård vil søge at skaffe penge til projektet. Der findes penge og Erling Hedegård laver skuret færdig inden sommerferien i 1999.  Tilbygningen bruges til essen, en trailer og haveredskaber.
Der søges flittig hos fonde og pengeinstitutter om midler til flere og bedre maskiner
Til Gl. Torvedag 1999 deltager Seniorværkstederne med både snedkertelt og smedetelt.
Der er indbrud i Seniorværkstedernes lokaler 2 gange i 1999, der tages penge i ølkassen og ødelægges døre og vinduer. Man ansøger kommunen om at få et græsareal bag bygningen til parkeringsplads. Medlemstallet 31.12.1999 er 88 personer.
I marts 2000 stoppede Poul Erik Lundsgård som formand.
Den 10. marts 2000 blev der holdt konstituerende møde, hvor Ivar Schytt-Nielsen blev valgt som ny formand.
Indbrud natten til 6. marts og igen natten til 7. marts, stjålet øl + flasker til en værdi af 940 kr.
Der opføres et skillerum ind til dagplejen, så deres lager holdes støvfrit. Tilladelse til P-plads.
Kontingentet hæves til 125 kr. 17.01.2001.

Seniorværkstedernes formål er:
  • At samle pensionister og efterlønnere m/k til et aktivt samvær.
  • At udvikle, tilbyde og arbejde med aktiviteter af forskellig art, tilpasset så alle kan være med.
  • At holde sociale fællesarrangementer.

Bag Aldi lå VUC, som fik brug for at udvide. Barakken med værkstedet skulle rives ned og Seniorværkstedet blev sagt op i 2003.
Chefen for fritidsafdelingen Peter Larsen og ældrekonsulent Birgit Pedersen fra kommunen var begge opsat på at finde et nyt tilholdssted for foreningen. Man var rundt og se på forskellige muligheder og valget faldt på nogle store lokaler i den tidligere konservesfabrik i industrikvarteret på Ndr. Ringvej 18. Nogle medlemmer mente, det var alt for langt uden for byen, men formanden Ivar Schytt- Nielsen fastholdt, at der skulle det være.
Rummene havde ikke været i brug i længere tid, der var rør alle vegne fra konservesfabrikkens tid, så der forestod et større istandsættelsesarbejde. Den gamle varmecentral skulle rives ned, inden der kunne indrettes opholdsrum, snedkerværksted og maskinværksted med tilhørende svejserum. Ligeledes blev der opført en knast på bygningen til pauserum/rygerum, kaldet ølstuen. Dette store arbejde med sænkning af lofter og nye skillerum, blev udført af foreningens medlemmer, der trods alder virkelig sled i det for at få et stort og velfungerende værksted at være i. Materialer blev betalt af dels bygningens ejer og dels Svendborg kommune.
I efteråret 2004 blev de nye lokaler på Ndr. Ringvej sat i stand. 20.10.2004 er der 114 medlemmer.
Det lykkedes at blive næsten færdig til generalforsamlingen 25. februar 2005. Man havde nu 326 m2 til rådighed.
Foreningen havde nu eksisteret i 10 år, dette blev fejret i Skallen.
Billeder fra klargøring af lokaler og åbningen af Seniorværkstederne på den nye adresse
Den 27. maj 2005 blev der holdt åbent hus for at vise de nye lokaler på Ndr. Ringvej frem for alle interesserede.

Med den større plads foreningen nu havde til rådighed, fik man også en større husleje, så man blev enige om at indrette et rum til kvinder, der gerne ville være kreative og have et socialt fællesskab. Et stort lyst rum med dør ind fra snedkeriet blev kvindernes og møbelpolsterens. Man havde fået overskydende skoleborde og stole fra kommunens depotrum, disse blev sat sammen og i løbet af kort tid var kvinderne i gang med blomsterdekoration, arbejde i ler, maleri og kort og papirfremstilling. Nogen havde arbejdet med det i årevis og stillede sig til rådighed
som hjælper for nybegyndere. Det gik strygende, medlemstallet steg støt i de følgende år. Både mænd og kvinder meldte sig ind i foreningen.

IT blev hurtigt efterspurgt blandt medlemmerne. At lære at betjene en computer, at søge på internettet, at skrive og modtage mails fra familie og venner. Vi fik foræret nogle få brugte computere med tilhørende store skærme og indrettede et lille EDB rum med en enkelt lærer. Søgningen var stor, så flere undervisere måtte findes. Man ønskede også at lære digital billedbehandling, da flere og flere fik et lille digitalt kamera og gerne ville lære at håndtere deres foto på computeren. Mange fik en brugt computer af deres børn og ville lære at bruge den.

Kvindernes rum var meget koldt med utætte vinduer og derfor dyrt at varme op. Loftet blev isoleret, gulvet fik isolering og klikgulv og vinduerne en plexiglasplade, det sparede på varmeblæseren.
Vi prøvede at leje et ekstra rum til lerdamerne i den store tilstødende fabrikshal, men dels blev rummet brugt for lidt og dels var det alt for dyrt at varme op, så det blev opsagt igen til udgangen af 2005.
Bestyrelsen blev i 2005 opmærksom på at tegne en arbejdsskadeforsikring, brandforsikring og vandskadeforsikring hos Alm. Brand, da vi efterhånden rådede over mange værdier, som vi naturligt skulle sikre.
Vi havde stor medlemstilgang og fik derfor for lidt plads både i kvindernes rum og computerrum. Vi fik mulighed for 1. september 2005 at leje endnu et rum på 120 m2 tæt på de øvrige og vore flittige medlemmer gik igen i gang. Der skulle sænkes loft, sættes radiatorer op, lægges gulv og males vægge. Dette nye rum blev kvindernes tilholdssted. IT afdelingen ønskede herefter at overtage kvindernes fraflyttede rum og møbelpolsteren ville gerne have et rum for sig selv, så han flyttede i det tidligere IT rum. Alle fik mere plads og mændene mere arbejde.
At flytte et IT rum med alle deres ledninger og internetforbindelser og skabe 10 nye siddepladser i undervisningslokalet krævede igen en indsats. Ligeledes skulle der være tekøkken med vask og varmt vand til pausen. De gamle computere er for langsomme til internettet og med forskellige styreprogrammer, så nye computere ønskes.
Den 9. september 2006 holdt vi åbent hus med omtale i Impulser og Fyns Amts Avis. Vores nyistandsatte lokaler blev færdige til denne dag. Vi fik mange gæster og mange nye medlemmer.
I 2006 gav Svendborg Sparekasse 3.000 kr. til kontorstole i EDB rum. I oktober 2006 var vi på loppemarked hos 3F, hvor vi købte stort spisebord og 14 stole, 3 større borde, en reol og en masse understel til borde samt lysarmaturer. Det store bord og stole var til kantinehjørnet i IT rummet. Vi har hele tiden sparet på pengene og langsomt forbedret forholdene på Seniorværkstedet.


Formand Ivar Schytt-Nielsen spurgte på et bestyrelsesmøde om vi ikke skulle oprette en musikafdeling. Selv havde han en harmonika og ville gerne spille sammen med andre.
Vi blev enige om at prøve. Kvindernes lokale var ledigt hver fredag og hver eftermiddag. Der kom annonce i avisen og det viste sig hurtigt, at der var mange seniorer, der gerne ville have nogen at spille sammen med. Snart havde vi 2 musikgrupper, der øvede og hyggede sig, og til vore arrangementer fik vi nu levende musik. Et stort aktiv for foreningen. Vi begyndte også at holde en danseaften med spisning først i Egense forsamlingshus og senere i Tved forsamlingshus, hvor forholdene er meget bedre.

Der indkøbes i 2006 et brugt musikanlæg af god kvalitet med medhørshøjtalere.
Værkstedet får en industristøvsuger.
Medlemstallet var ved udgangen af 2006 på 163.
Der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 8. januar 2007. Dagsorden: kontingentstørrelsen. I 2006 havde vi på generalforsamlingen besluttet at hæve kontingent fra 200 til 300 kr. Bestyrelsen mente ikke, at der ville være penge nok i kassen med forøget husleje og vore investeringsønsker. Det vedtages, at kontingent for 2007 skal være 400 kr.

På den ordinære generalforsamling 28. februar 2007 får vi ny formand, idet næstformand Rasmus Vej lader sig vælge
til ny formand. Rasmus Vej er tidligere tømrermester og han har organiseret og deltaget aktivt i vore ombygninger og forbedringer. Ivar Schytt-Nielsen ønsker at hellige sig musikken efter 7 års arbejde som formand. Ivar bliver udnævnt til æresmedlem på generalforsamlingen.

I foråret 2007 fik vi 10.000 kr. fra Nordea fonden til båndsav, stiksav og boremaskine.
Foreningen præsenterer sig også på Gammel Torvedag 2. august 2007, hvor der både vises gamle håndværk frem og musikken spiller og det trækker folk til. Vi holder åbent hus 8. september 2007 og har flere nye ting på programmet. 60 nye medlemmer kom til den dag.

Poul Larsen tilbyder at undervise i trædrejning,  P.O. Nielsen vil undervise i slægtsforskning og Frank Lerbæk vil undervise i billedbehandling.
Der tilbydes gratis undervisning i førstehjælp i november måned af beredskabschef Knud Otto Vestergård på Brandskolen på Pouls Smedsvej. Der undervises to hold over 2 dage.


Velux-Fonden giver i november 2007 positivt svar på ansøgning om fladskærme, vi får 20.000 kr. til 11 stk. 22”fladskærme. Det gav et stort løft i rummet og mere plads på bordene. IT rummet får også projektor, så alle kan følge underviserens bevægelser på computerskærmen.

Efterhånden som vi er blevet så mange medlemmer, er der folk alle vegne og ikke et roligt sted at holde bestyrelsesmøde. Ligeledes deler vi 2 toiletter med virksomhederne i lokalerne ved siden af vores. Vi ønsker os bedre forhold, men der er ikke ledige lokaler tæt på. Rasmus udarbejder et skitseforslag til udvidelse af vore lokaler med en indskudt etage over vores lagerrum med en trappe op udenfor møbelpolsterens rum. Vi taler med udlejer og kommunen om vilkår og finansiering og får tilsagn om 20 års lejekontrakt hos udlejer.
Ved udgangen af 2007 er vi 262 medlemmer. Vi indretter midlertidigt kontor i møbelpolsterens rum, hvor kontorcomputeren står, der skal holdes styr på deltagerne til 9 IT hold og skrives navneskilte ud året igennem. Rummet er for lille til bestyrelsesmøder, der holdes om eftermiddagen, når der er ledig plads.
I 2008 er årskontingentet stadig 400 kr. Vi er så mange betalende medlemmer, at vi ikke behøver at hæve kontingentet yderligere.
I begyndelsen af året får musikken brug for en mixerpult, de har hidtid anvendt en privat, der nu er gået i stykker. Markedet undersøges, det koster 18.000 kr. at indkøbe en sådan, heldigvis har musikken bidraget til kassen ved at spille honorar hjem ved flere lejligheder.
Vi har ud over danseaften også programsat en sangaften både forår og efterår. Arne Rasmussen spiller på harmonika, der er lavet sanghæfter, så alle kan synge med på de kendte sange. Det er rigtig hyggeligt med fint fremmøde. Festudvalget står for kaffe og kage samt salg af øl og vand.

I februar får vi 4.000 kr. af Svendborg Sparekasses fond, vi havde søgt hjælp til en ny metaldrejebænk. Den gamle brød ned med bøjet aksel og smadret tandhjul. Vi fik den gratis repareret på Åge Madsens maskinværksted. Vi søgte også Andelskassen i Stenstrup om penge til ny kontorcomputer og kontormøbler, vi fik 3.000 kr. Vi havde en forespørgsel ude hos Simac Maskinmesterskole, om de havde overskydende materiel. Vi var så heldige at få foræret en metaldrejebænk, som vi så stærkt ønskede os samt en koldsav og en skruestik. Hvor var det dejligt at blive betænkt med disse gode ting. Vi oplever gang på gang, at andre synes godt om vores koncept og gerne vil støtte det frivillige arbejde, der udføres.

3. juni 2008 får Seniorværkstedet besøg af kulturudvalget. Vi viste billeder af værkstedets tilblivelse og Rasmus Vej fortalte om vore aktiviteter og udviklingsforløb. Der blev vist rundt på de arbejdende værkstedet og musikken spillede i det kreative rum. Det var et godt møde.
Kvinderne ønsker sig hæve/sænkeborde, så bordhøjden kan indstilles efter behov. Det viser sig, at vi af og til kan få udtjente borde hos kommunen, hvor snedkerafdelingen så sætter ny bordplade på. Med så mange dygtige håndværkere kan meget lade sig gøre og forholdene forbedres uafladeligt.

Vi er også begyndt at få gæster andre stedet fra i landet. De har fundet os på internettet eller hørt om vores Seniorværksted og ønsker sig noget tilsvarende. Vi viser glad og gerne rundt, giver en kop kaffe og fortæller om vore aktiviteter og tilblivelse. Folk er altid begejstrede.

Kassereren søgte diverse Fonde for at foreningen kunne skaffe nye computere, der var hele tiden ønsker også fra værkstederne om bedre og måske nye maskiner.

IT underviser Jørn Jørgensen har påtaget sig opgaven som IT ansvarlig og han har lavet foreningens hjemmeside. I august måned blev der endelig råd til de længe ønskede 11 nye computere. Så stort et indkøb uden hjælp fra fonde er ikke hverdagskost, men det var nødvendigt før efterårets undervisning. Vi har nu byens bedst udstyrede IT undervisningslokale med nyeste styreprogram Windows Vista, fladskærme og projektor. Hvor er vi stolte.

Vi arbejder stadig på den indskudte etage for mere plads, men det trækker ud med endelige aftaler.
Ejeren af bygningerne har finanskrise.

Åbent hus i september med mange nye medlemmer, vi blev 90 flere i efteråret 2008. Vi er lidt bekymrede over så stor en tilgang. Kan vi være i lokalerne og kan vi integrere så mange nye på en gang? Mange nye er i IT afdelingen og der er frivillig underviser på i lokalet. Så det er en overskuelig afdeling at starte i. 2008 slutter med et medlemstal på 353 en fremgang på 100 personer på et år.
På generalforsamlingen i 2009 blev Marianne Bager valgt ind som ny sekretær. Marianne får fast kontortid hver tirsdag kl. 10-12 og styrer alle tilmeldinger til IT og ventelister andre steder i huset. Det er rigtig godt for foreningen med styring på disse ting. Der skal gives mange beskeder ang. starttidspunkter ved holdstart i januar og september. Vores næstformand Svend Erik Jørgensen har opgaven med navneskiltene, der udskrives hele året. Svend passer kontor fredag.
Foråret 2009 gav vore udvidelsesplaner en overraskende ny drejning. Massava Kemi, som var vor nærmeste nabo, opsagde pludselig sine lokaler og flyttede til industriområdet ved ringvejen.
Deres lokaler lå perfekt for os og var på 115 m2. Det vil være meget billigere at istandsætte disse lokaler end at indskyde en stage hos os selv.
Rasmus gik straks i gang med skitseblokken. Vi kan få det ønskede kontor, stort lokale til musikken og et ekstra kreativt lokale til kvinderne. Det ikke istandsatte lagerlokale, som hidtil har været brugt til gennemgangsrum skal også sættes i stand og her skal indrettes 2 toiletter.

Kontorstolene i IT rummet er begyndt at miste hjul, hvis man ikke sætter sig forsigtigt, en udskiftning er nødvendig, så 10 nye kontorstole indkøbes.

Seniorværkstedet har stor succes på Gl. Torvedag med musik og boder. Der vises håndværk frem, kvinder viser lertøj og
smykkefremstilling. Igen en god dag med mange aktive.
Efteråret 2009 er bestyrelsen på sin første udflugt for at samle inspiration og få nye idéer til værkstederne. Vi besøger Lilleskov Teglværk ved Tommerup og Virkedal aktivitetscenter i Odense.
En spændende dag hvor vi fik mange indtryk med hjem, talte med andre frivillige, hørte hvordan de styrede deres foreninger, lærte noget om at lægge små sedler på bordene, så folk husker vore arrangementer m.m.

I efteråret 2009 går ejeren af ejendomskomplekset Volbrohus A/S konkurs, dette kommer ikke til at berøre os, vi har vores langtidslejekontrakt, og ejendommen vil blive solgt videre på et tidspunkt.

Medlemmerne blev inviteret på virksomhedsbesøg hos vores nabo i bygningen, Uson Plast A/S. Det var meget interessant at se, hvad der sker lige om hjørnet.
Den 1. september 2009 flyttede Masava kemi og vi kunne gå i gang med de nye lokaler. Deres kontor skulle også være vores kontor, men der skulle isoleres loft og males vægge og lægges tæppe på gulvet. De øvrige rum skulle ændres langt mere. I det kommende musikrum skulle væg rives ned, lofterne isoleres med træbetonplader, gulv støbes og belægges med klikplader.
Der indkøbes stole og nodestativer til musikerne, mødebord og stole til både kontor og musik findes brugte men flotte i et nedlagt kursussted. Kontoret får fint skrivebord, ny computer og laserprinter, så nu har Marianne og Svend arbejdsro samt plads til ringbind og øvrige udstyr og bestyrelsen har et dejligt mødelokale.
Det nye kreative rum er under renovering, der tilmures en port ud mod køregangen, den skal vi ikke bruge. Der bliver i stedet en dør mellem musikrum og kreativt rum. De flittige håndværkere har travlt, heldigvis melder folk sig frivilligt til at deltage i arbejdet. Eneste løn er en øl kl. 10,30. Det er fællesskabet, den gode stemning og glæden ved arbejdet, der driver folk.

Der købes en ovn til lerbrændring, et længe næret ønske fra denne afdeling, hvor arbejdsgruppen er stor. Ligeledes indkøbes en lille glasovn samt brugte maskiner til stenslibning, til nye aktiviteter, vi vil tilbyde vore medlemmer i det kommende år. Vi har fået nogle brugte hæve-sænke borde, som snedkerne vil sætte nye bordplader på, så de egner sig til vores brug.

Vi er blevet kontaktet af foreningen af Danske Radioamatører i Svendborg, de mangler klublokale og ville gerne indlemmes i vores forening, hvis der kan skaffes et lokale til dem og deres udstyr.
Ældrekonsulent Birgit Pedersen og Rasmus Vej ser på lokaler og aftaler nærmere. Det kan lade sig gøre, der findes et dobbeltlokale på køregangen tæt på vore øvrige lejede rum. Radiofolkene er yderst tilfredse med løsningen og vil selv sætte deres lokaler i stand i det nye år.
Inden udgangen af 2009 kan musiklokalet og kontor/mødelokale tages i brug. Vi er nu 380 medlemmer.
I januar 2010 har vi igen søgt Velux-Fonden om midler til nye stole i hele huset. Vi har hidtil haft brede og tunge brugte stabelstole, som var fine at starte med. Vi får 38.500 kr. til 70 nye sorte kvalitets stabelstole, som vi har ansøgt om og glæden er stor.

Foreningen er nu blevet så stor, så vi må have regler for rengøring, indkøb m.m. i huset. Flere hænder søges og findes. Alt arbejde udføres af medlemmerne selv, vi har ingen på lønningsliste.
Der er rengøringsartikler og støvsuger m.m. 4 steder på værkstederne. På træ- og metalværkstedet fejer man efter sig. I øvrige rum hænger en rengøringsliste, hvor brugerne efter tur rengør tekøkken og støvsuger og vasker gulv. Dette fungerer, så vi alle har et pænt og ordentligt aktivitetshus at færdes i.
Det nye kreative vådrum arbejdes der på samt lagerrummet, hvor 2 toiletter skal installeres. Loftet i lagerrummet skal sænkes, gulvet er ujævnt og i to niveau, det kan ikke ændres.
Der er indvielse af de nye rum den 17. maj, hvor kommunens folk er på besøg. Det er blevet rigtig godt, lyst og dejligt.
Radioamatørerne er i maj måned næsten færdige med deres rum.
Svejseværkstedet får andet svejseværk.
29. maj 2010 har malerpigerne udstilling og åbent hus. De deltager i projekt: Kend din by, hvor mange foreninger i Svendborg har åbnet dørene for besøgende. Det er mest malernes familie og venner, der finder vej.

Vi har af viceværten fået lov til at disponere over 30 m2 i kælderen, hvor vi sætter skillevægge op og kan have et aflåst depotrum. Vi har en del ting og materialer, der kun bruges sjældent og gerne må ligge afsides.
Gl. Torvedag i august forløber med vanlig aktivitet, musik, salg fra boderne og god stemning. Vi har en meget fin placering med Richardts Kød lige overfor. Der er borde og bænke til de spisende, så vi har masser af publikum.

Vores formand Rasmus Vej fylder 70 år den 17. august og bestyrelsen beslutter i den anledning at holde en reception, som en anerkendelse af Rasmus`store arbejdsindsats for Seniorværkstederne, for foreningens medlemmer samt venner af huset. 3 kvinder fra bestyrelsen smører sandwich i lange baner og vi har en velbesøgt reception og en overmåde glad formand.

2. september 2010 afholder kommunen stor messe i SG hallen under navnet: Spring på Seniortoget.
Der skal fremstilles en del ”tog” (boder, der ligner tog) Dette sker i kælderen til vores ejendomskompleks, som ikke er udlejet p.t. Seniorværkstedet bliver involveret i projektet, nogle af vores folk hjælper med arbejdet og især med opstillingen i SG hallen dagen før messen.
Vi har meget succes med vores boder. Vi har mange besøgende, deler mange brochurer ud og har en rigtig god dag. Messen er en succes for kommunen og de deltagende foreninger, der får sat ansigt på deres forening og alle får nye medlemmer. Til Seniorværkstedets åbent hus 11. september bliver vi nærmest bestormet af besøgende og får mange nye medlemmer på dagen. 71 nye medlemmer i september
Flere grupper ønsker at besøge os i efteråret 2010.
Den 8. september får vi besøg fra det nyoprettede Seniorværksted i Næstved, 32 personer kommer. Samme dag får vi besøg af 5 japanske plejehjemsledere, der ønsker at se aktivering af seniorer.
Alle bydes på kaffe og småkager og får rundvisning i vore forskellige afdelinger.
Lørdag den 18. september havde vi besøg af 50 personer fra Ishøj kommune, som så et næsten mennesketomt værksted og de var begejstrede.
Fredag den 29. okt. kom 47 personer, der arbejder som frivillige hjælpere på ældrecenteret Røjleparken i Næstved. De får kaffe og frokost fra Blomstercafeén og får lejlighed til at stille spørgsmål efter spisningen. Gæsterne medbragte symbolsk et træ med hjerteformede blade som gave, dette er plantet i stor murerbalje udenfor huset. Vi vil gerne have vores indgangsparti til at syne lidt mere grønt og indbydende.

Radioamatørernes forening har 70 års jubilæum den 5. december. Dette fejres naturligvis, selvom de nu er blevet indlemmet i Seniorværkstederne. Deres ønske om vandinstallation og vask i lokalet opfyldes i det nye år, når der atter er penge i kassen.
Året 2010 sluttede med 441 medlemmer, det højeste vi hidtil har haft. 105 nye i andet halvår.

2011 starter med, at vi indfrier vores gave til radioamatørernes lokaler. Det blev dyrere end forventet og kostede en håndværkerregning på 20.700 kr.

Alle vore grupper på værkstederne tilgodeses på skift til et løft, hvor det skønnes nødvendigt. Alle medlemmer bidrager til den fælles kasse og bestyrelsen fordeler kasseoverskuddet med nyt inventar eller maskiner efter behov.


Generalforsamling 17. februar 2011 i Skallen. Et medlem efterlyste en hjertestarter på værkstedet.
En ansøgning blev sendt til Trygfonden. Og 20 medlemmer meldte sig til kursus hos Redningsberedskabet, så vi har mange medlemmer, der kan betjene en hjertestarter.

Velux-Fonden blev søgt om støtte til indkøb af en større ovn til glasbrænding samt en glassliber og glassav. Vi søgte 45.000 kr. og fik bevilget det fulde beløb.

Besøg af forskerhold fra Japan med en robot, der skal tilpasses hjælp i hjemmeplejen. Flere af vore medlemmer prøvede at snakke med den. Vi havde mange besøgende fra både kommunen og plejesektoren samt af TV FYN og journalist Lotte Bundsgaard, som var meget begejstret for Seniorværkstederne.
Årets sommerudflugt gik i år til Olsens Paradis i det jyske. En dejlig udflugt med 72 deltagere.

Nodestativerne bliver udskiftet i musikrummet. El-vandvarmer installeres i metalværksted.
Nyt udsugningsanlæg opsættes i rygerummet og lokalet får en tiltrængt renovering med nyt loft og maling af væggene.
I den stille sommerperiode males også vægge i kreativ 1 og gulve i begge kreative rum samt i møbelpolsterrum. Nogle kvinder mødes og klarer disse opgaver. Der er stort slid på de malede cementgulve, så en årlig overmaling er nødvendig. IT rummet males også af folk fra denne afdeling.

I forbindelse med Seniorværkstedets årlige Åbent Hus dag i september, blev der sendt en tekst til omtale både til Svendborg Ugeavis og Fyns Amts Avis. Vi fik ingen omtale og kontaktede derfor avisen for at få en forklaring. Det resulterede i, at vi fik et møde i stand med Rikke Bekker, der kom til formiddagskaffe. Hun så værkstedet og blev både overrasket og begejstret over alt det, Seniorværkstedet har at byde på. Hun lovede at sende en journalist og en fotograf ud til en reportage, de kom 3. oktober og så fik værkstedet den ønskede omtale og synlighed.

En flok pensionister i Ringe har kontaktet Rasmus Vej for at få råd og vejledning vedr. opstart af et seniorværksted i Ringe. De kom på besøg den 12. oktober for at se og høre nærmere. Den 30. november var der stiftende generalforsamling i Ringe. Man startede et Seniorværksted med 50 medlemmer.

Der kommer tit gæster til Seniorværkstedet.
7. oktober 2011 kom Svendborg Ældreråd på visit. De havde lagt et møde på vores adresse, fik kaffe og sørgede selv for frokosten.  Der var kommet nye medlemmer i rådet og flere kendte ikke Seniorværkstedet. Man var overrasket og begejstret ved rundvisningen.

Japansk besøg igen den 8. november. En gruppe af bl.a. private plejehjemsledere ville studere, hvordan pensionister i Danmark finder sammen i et aktivt, socialt fællesskab.

Det kniber med pladsen i IT afdelingen. Der er udelukkende undervisning i dagtimerne et hold formiddag og et hold eftermiddag, så vi kan kun have et begrænset antal hold. Svendborg kommune roser værkstedets IT undervisning og konsulent Birgit Pedersen er også positiv overfor en udvidelse. Vi ser frem til en løsning. Mulighed for flere lokaler undersøges.

Vi mangler en møbelpolstrer, men det er ikke lykkedes at finde en frivillig underviser.
Den første Kabaret i Seniorværkstedets historie blev opført den 03.02.2012 med fuldt hus og festlig stemning, 2. opførelse 10.02. også med fuldt hus. Man havde skrevet tekster, holdt læseprøver, der blev syet kostumer, fremstillet scene, lavet forhæng og der var musikledsagelse. Et kæmpe forarbejde for den gruppe medlemmer, der havde lyst til at optræde for os andre. Vi startede aftenen med smørrebrød fra Blomstercaféen og så gik det løs. Et godt samarbejde på tværs af grupperne på værkstedet.

Medio marts godt nyt fra Velux Fonden, der har bevilget 170.000 kr. til etablering af komplet spånsuge anlæg til snedkerværkstedet. En virkelig god forbedring af arbejdsforholdene i snedkerafdelingen.

Tæt på vores indgangsdør står en kæmpestor muret skorsten fra Konservesfabrikkens tid. Den skal nu nedbrydes, da naboen udvider med en ny bygning tæt på vores lokaler. Det giver gener både for parkering og ved indgangen.

Der arbejdes på at oprette korte IT kurser i brug af Nem-ID. Snart skal alle borgere kunne modtage digital post fra det offentlige. Vi har indledt et samarbejde med Biblioteket og Borgerservice og har søgt om midler til en opgradering af vort IT materiel.

7. maj besøg af Socialudvalget kl. 15,30-18,30. De holdt et udvalgsmøde hos os og var imponerede over forholdene.

10. maj besøg af Pensionistgruppe ca. 50 personer fra Roskilde.

Årets sommerudflugt til København: Besøg på Diesel House, middag på restaurant på Amager og besøg i DR Byen med rundvisning. Kun 38 deltog, det var skuffende.

Fra august nyt ”Åbent Musikværksted” kl. 9-12. For alle med lyst til at frembringe musik og synge.

Gl. Torvedag forløb fint i godt vejr. Godt besøg i boden, musik og glade folk. Bodens folk udstyret med stråhatte og passende beklædning.

Svendborg kommune har givet grønt lys for udvidelse af IT-rum. Der har vist sig mulighed for at leje flere rum ved siden af Radioamatørerne. Der skal indrettes 2 nye IT rum og en kaffestue samt toilet. Velux Fonden søges igen om midler til nye IT maskiner, projektor m.v.

Åbent Hus i september med utroligt mange gæster.
Udstilling af Ole Andersens flotte jernrose til mindesmærket for de mange, der mistede livet på Utøya i Norge. Ole, Hilda og Marianne rejser til Norge og overdrager rosen til Kunstsmedene, der står for skulpturen.

17. september besøg af Slagelse Ældreråd. De kommer for anden gang, og vil gerne selv oprette et seniorværksted. De har også tomme industribygninger og vil gerne gense vores vellykkede ombygning.

Der er bevilget en tørretumbler til filteholdet. Vi skal have en VVS til at se på strømfordelingen i kreativ 1.

Besøg af 4 Bornholmere fra Faglige Seniorer Bornholm. De ville gerne komme igen næste år med en større gruppe.

Engelsk undervisning startet med Bent Grønlænder som underviser. God tilslutning.

Årets julefrokost bliver holdt i Borgerforeningen for første gang.

Juletur til Tønder Løgumkloster med besøg i klosterkirken.

Mandagsholdet i kreativ 1 fik bevilget standsejern.
Ansøgning om ny ovn til kreativ 1, bruges til at varme boller og æbleskiver.
Ny trædrejebænk til snedkerværkstedet.
Sy- og strikkehold bevilget garnvinde og krydsnøgleapparat.
Filteholdets underviser Irene Møller Sørensen sælger sit filteuld og øvrige udstyr til seniorværkstedet og bestiller herefter materialer hjem til undervisning med regning sendt til kasserer.

I slutningen af 2012 er første IT lokale nu ved at være færdigt.
Velux Fonden giver stor julegave: De har bevilget 95.000 kr. til IT udstyr til de nye rum.
Borde lånes af pedel Steen Johansen, vi forventer et senere køb til lave priser. 12 nye kontorstole er indkøbt i en god kraftig model.

438 medlemmer ved årets slutning.
Bredbånd lægges ind 14. januar i IT afd.
Der skal etableres en ny trappe ved indgang B til IT afdelingen. Denne betales af kommunen.
Der er p-pladser foran bygningen, så IT folk ikke skal bevæge sig gennem hele seniorværkstedet for at nå computerrummet.

Det kommunale tilskud bliver nedsat fra 75% til 70% af vore samlede driftsudgifter.

Udskiftning af 4 vinduer i 1. sals højde til IT rum og 1 vindue i kontoret, hvor væggen tillige skal isoleres. Udskiftningen af vinduerne udføres af en murermester.
Nye oplysningskilte skal sættes op, så man kan finde rundt i det efterhånden ret store område, som Seniorværkstederne råder over.

8. marts igen Kabaret med 110 tilhørere. Denne gang blev det afholdt i Seniormessen, hvor der er mere plads.

Virksomhedsbesøg på Levnedsmiddelskolen, der var fuldt hus.

Steen og Bente blev bevilget et udvidet glaskursus. Der er pres på glasholdene, mange ønsker at deltage i denne aktivitet.

IT ønsker sig 2 hæve-sænkeborde.

3. april besøg på Bagenberg Mølle ved Tullebølle. Kørsel i egne biler. En spændende rundvisning.

14. april opera-tur til Oslo, arr. DFDS Rasmus og Marianne.

7. maj besøg af Dragør Aktivitetshus.

Sommerudflugten gik til området ved Silkeborg Vrads og en tur med veterantog. Arr. Frørup rejser.

IT rum nr. 2 færdigt til Åbent Hus dag i september og klar til efterårets mange nye hold.

Rasmus er blevet kontaktet af Lederne af aktivitetshuse i Danmark. De holder årsmøde på Hotel Ærø i slutningen af august og vil i den forbindelse gerne besøge værkstedet. De har rundt omkring problemer med økonomien, de har lønnet personale og vil gerne se og høre, hvordan vi i Svendborg kan klare det hele med frivilligt arbejde udført af medlemmerne.

Rygerne i IT afd. skal helt udenfor for at stille rygetrangen. Derfor er der blevet bygget et vindfang ved indgang B, så de kan stå lidt i læ. Desuden ser det pænt ud og markerer indgangsdøren.

Efterår 2013. Der er voldsomt pres med mange deltagere i Kreativ 2, hvor glas, ler og stenslibning holder til. Der er et stort ønske om at få mere plads til disse aktiviteter. Vi ser igen efter flere egnede lokaler og snakker med kommunen om mulighed for finansiering.

Der er blevet indkøbt 5 skilte 40x120 cm med påskriften: Seniorværkstederne. Disse skal placeres strategisk, så nye medlemmer let kan finde vej til værkstederne.

Der er indkøbt en bærbar projektor med højtalere og 1 stk. lærred 180x180 på en 3-fod. Dette har længe været et ønske og det skal bruges første gang til Borgerdagen i SG huset den 27. nov.
Der var mange besøgende på vores stand, vi fik mange kontakter og måske nye medlemmer. Projektor fungerede fint og vil i fremtiden blive brugt ved Åbent Hus dag og Gl. Torvedag og måske, når vi har besøgende på værkstedet.

Den nye trædrejebænk, der blev indkøbt sidste år, har været skuffende. Producenten har indvilget i at tage varen tilbage mod at vi køber en større model og betaler 7.000 kr. i bytte. En god løsning for os.

Aftenarrangement i september. Bent grønlænder, Erling og Jens viste billeder fra den fantastiske tur til Grønland, de havde været på. Der var mange spørgsmål og et ønske om, at turen bliver gentaget i 2014.
At komme til Grønland med guide og se det smukke landskab er en stor oplevelse.

Værkstedet har modtaget gaver, flere hæve/sænkeskriveborde fra sygehusets overskudslager og et glasvitrineskab fra Allan Frederiksen. Skabet er meget velegnet til udstilling og inspiration.

Svendborg Senior Idræt har forespurgt om mulighed for at låne vores IT lokaler til undervisning af 30 holdledere. De har fået tilladelse og bliver undervist i 3 hold med 10 deltagere, som hver får 3 times undervisning. De har egen instruktør.

Årets julefrokost i december blev afviklet med næsten alle tilmeldte trods en orkanagtig snestorm.

Bent grønlænder, der underviser i engelsk, fortæller, at holdet havde været på tur til England.

Der er indkøbt ståldøre, som skal monteres af folk fra smedeafdelingen i det nye år.

517 medlemmer ved årets udgang.
Uoverensstemmelser med Jørn om hjemmesiden og dens udformning. Jørn ønsker at træde ud af bestyrelsen og ønsker ikke længere at være IT ansvarlig og bruge så megen tid på dette arbejde. Tre undervisere danner et IT udvalg og vil i fremtiden stå for praktiske løsninger. Der skal udarbejdes en ny hjemmeside, dette vil Finn Mathiasen og Frits fra IT stå for.

Besøg fra Seniorakademiet i Svendborg, 20 deltagere blev rundvist.

11. februar foredrag om aftenen ved Edin Hasan Begovic, bosnisk flygtning, tilflyttet Svendborg 1995. Han fortalte medrivende om kaos i hjemlandet, død og ødelæggelse hvor hans far og storebror blev myrdet af serberne. Familien kom på et asylcenter i Gudme. Han fortalte om kampen for at få en læreplads og frem til i dag, hvor han er dansk gift, har små børn og et velfungerende liv. Han er i dag selvstændig købmand i Rema 1000 i Ørkildsgade. En usædvanlig og sympatisk beretning fra det virkelige liv.

Det tidligere IT rum er nu omdannet til tekstilværksted, hvor der er plads til den savnede møbelpolstrer. Et taskehold blev oprettet og der syes udover tasker også tøj og flettes af kaffeposestrimler om eftermiddagen. Hylder er sat op med stoffer, der kan købes billigt og symaskiner er til rådighed.

På generalforsamlingen blev det besluttet, at hæve årskontingentet fra 400 kr. til 450 kr. fra 2015. Da Svendborg kommune sænker deres tilskud til vore samlede driftsudgifter, vil værkstedet skulle afregne ca. 20.000 kr. mere til kommunen om året.

Nogle medlemmer har ytret et ønske om at få indrettet et motionsrum. En spørgeskema sendes rundt, så bestyrelsen får et indtryk af, hvor mange, der vil benytte et motionsrum. Det er en større investering, da nyt rum skal findes og istandsættes og der skal indkøbes motionsredskaber.

Årets sommerudflugt er planlagt som en tur med Englandsbåden med 4 timers møllecruise til Horns Rev, hvor vi skal se verdens største vindmøllepark.
Desværre måtte man efterfølgende aflyse denne tur, da der kom et afbud af aftalen fra DFDS.

Kreativ 1 ansøger om en vaskemaskine til vask af klude, viskestykker og håndklæder, som der er mange af, efterhånden som værkstedet vokser. Det blev bevilget.

Da for få medlemmer ønsker at benytte et motionsrum er dette sat i bero.

Ler og Stenhold mangler plads, der arbejdes videre med en løsning for udvidelse i kælderen.
Virksomhedsbesøg på Erik Jørgensens Møbelfabrik i Tved.

Da kompressor i smedeværkstedet er blevet utæt, bevilges indkøb til ny.

Lerholdet bevilget penge til indkøb af elektrisk drejeskive.

30. juni besøg af Kongehave Centret Slagelse 16 personer.

Juni måned sendt ansøgning til Velux Fonden på 110.000 kr. til glasovn og maskiner i forbindelse med, at nyt rum i kælderen på 61 m2 indrettes til stenslibning og lerarbejde.
Dette resulterede i, at Velux Fonden senere på sommeren tilkendegav, at de ville bevilge 75.400 kr. til maskiner og glasovn. Igen en flot støtte til det frivillige arbejde, der udføres.

Ny hjemmeside er nu færdig: senior-vst.dk
Mette Hansen er ny webmaster: webmaster@senior-vst.dk  
Kontakt til kontoret: kontoret@senior-vst.dk

Styringsfunktionen til glasovnen er gået i stykker. En reparation er næsten lige så dyr som indkøb af en ny. En ny styringsdel indkøbes.

I takt med at værkstedet vokser og vi ejer mere og mere materiel, opgraderes forsikringssummen fra 1.700.000 til 2.000.000.

Åbent Hus i september blev igen en velbesøgt dag. Anslået 400 gæster var forbi og nye medlemmer kom til.

Radioamatørerne ansøger om 2 nye vinduer, da de gamle ikke længere kan lukkes. Ejeren af ejendomskomplekset betaler dette.

7. oktober blev der afholdt et Førstehjælpskursus i musikrummet. 14 deltagere.

Efterårsudflugt som erstatning for den aflyste forårstur gik til Galschiøts galleri i Næsby, der var frokostbuffet på Thorsteds fiskerestaurant i Kerteminde og til slut en dejlig run tur til Fyns Hoved arr. af Frørup Rejser.

6. november besøg fra Solgården i Tårnby kommune, 35 personer.
19. november besøg fra Ørbæk aktivitetscenter, 12 personer.

Juleturen til Tønder blev aflyst, for få tilmeldinger.
Tekstilværkstedet har nu stor søgning. Der bevilges endnu en industrisymaskine, så alle ikke skal slæbe egen symaskine med hver gang.
Den 26. nov. Er der nu 507 medlemmer i foreningen.
IT ønsker en hurtigere forbindelse til internettet end den, som TDC leverer. En god løsning vil være fibernet, men det koster en del i anlægsudgift, der arbejdes på en god løsning.
Julefrokost i Seniormessen med mad fra Tved Forsamlingshus. Fint pyntet lokale og lækker mad.

Arbejdet er nu startet i det nye 61 m2 store rum til ler og stenslibning i kælderen. Som vanligt i fabriksbygningen er det helt fra bunden, man starter. Vægge bygges op og isoleres, på loftet lægges isolerende plader,  vinduer udbedres og inddækkes. Der skal udføres mange timers arbejde af frivillige hænder. Elektriker kommer og installerer el til alle maskinerne.
Svendborg Kommune betaler materialerne til rummet, der er bevilget 80.000 kr.

IT får bevilget 2 nye farveprintere.
Radioamatørerne får bevilget nyt gulv i lokalet. De lægger det selv.


Seniorværkstedet blev indstillet til Årets Initiativpris, men blev ikke nomineret. Prisuddelingen fandt sted i Kammerateriet på Frederiksøen.

Generalforsamling 18. feb. 2015 med ca. 70 deltagere.
Marianne Bager udtrådt af bestyrelsen. Bent Rohbach fra IT valgt ind.

Virksomheden ved siden af Seniorværkstedet har netop fået lagt fibernet ind gennem TDC erhverv. Der forhandles nu med kommunen om, hvor stor hastighed, værkstedet skal købe. Installationen af fibernet er p.t. gratis.

Virksomhedsbesøg på Maerks Træningscenter i Rantzausminde.

27. marts besøg af en gruppe fra Varde.
13. april besøg af en lille gruppe fra Ærø.

Radioamatørerne nåede ikke at lægge deres indkøbte gulv. Det blev stjålet!
Der bevilges 2.000 kr. til indkøb af nye materialer.

Vi har nu en velfungerende forening med ligelig fordeling af mænd og kvinder, der er stor aktivitet hver dag, mange kommer flere gange om ugen. Vi har et godt socialt liv, der holdes hver formiddag en drikkepause kl. 10,30 på værkstedet, hvor man nyder en øl, vand eller kaffe og der snakkes om løst og fast.
Vi har faste årlige arrangementer som danseaften, sangaften og forårsbustur. Vi deltager i Gammel Torvedag i starten af august og har Åbent Hus dag 2. lørdag i september. Der arrangeres ålespisning i september og året slutter med julefrokost med mange deltagere. Rigtig mange medlemmer yder en ekstra indsats, for at alt dette kan lade sig gøre.
Vi er en demokratisk forening med valg til bestyrelse og festudvalg. Der holdes jævnlige bestyrelsesmøder, hvorfra mødereferat hænges op i fælleslokaler. Bestyrelsen er lydhør overfor medlemmernes ønsker og behov i de enkelte afdelinger.
Foreningens medlemmer er generelt stolte af det dejlige aktivitetshus, vi i fællesskab har skabt. Vi beder alle ”gamle” medlemmer om at tage godt imod nye, så de kan glide ind i fællesskabet.
Vi tilstræber en god og glad stemning i husets mange afdelinger.
Til efterårets sæsonstart var det nye ler- og stenrum i kælderen klar til brug.
Et stort lyst rum på 70 m2 med masser af plads til begge aktiviteter giver gode arbejdsbetingelser for medlemmerne. Kommunen har givet 80.000 kr. til køb af materialer og til håndværkere udefra til el og VVS arbejdet.
Kreativ 2, der tidligere skulle rumme både glas, ler og stenslibning er nu blevet til et glasværksted med hyldeplads og opbevaringsplads og flere arbejdspladser til de mange medlemmer, der er kreative med glaskunst.
Ny glasovn er kommet på plads og udsugning fra ovnene etableres.
Fibernet er installeret med router i en reolbox.
Velux Fonden har bevilget 50.000 til indkøb af nye computere til IT. Seniorværkstedet betaler selv 32.000 kr. De 8 år gamle computere sælges til interesserede medlemmer for 500 kr. pr. stk.
Seniorværkstederne har 20 års jubilæum. Ugeavisen vil lave en artikel. Der stilles telte op og dækkes også op inde i køregangen med caféborde lånt af kommunen.
20. august stand på Torvet: ”Smag på et aktivt seniorliv” mange foldere udleveret.
27. august Seniordag i SG-Huset for nye folkepensionister, igen en stand og udlevering af mange foldere.
Besøg af Svendborg kommunes Ældreråd. Stor begejstring over værkstederne.
Åbent hus i september gav mange nye medlemmer.
Dec. Fonden for Fynske Bank har bevilget 18.500 kr. til kulturelle formål.
Julefrokost afholdt i det ny-renoverede Egense Forsamlingshus med 115 deltagere. Der er heller ikke plads til flere.
Uheld med lerovn, termostat ødelagt. Ny kostede 1.775 kr. + moms.
Ny Promat trædrejebænk indkøbt hos Promat Gislev 17.500 kr. inkl. moms og levering. Pengene sidste rest af arven fra Finn.
Generalforsamling: Bente Albertsen trådte ud af bestyrelsen, Edith Jensen blev valgt ind. Genvalg til kasserer Svend Erik Jørgensen, Bent Frederiksen og Finn Mathiasen.
Viseaften afholdt i januar og marts måned. Der er for få deltagere, så dette tilbud udfases.
3. marts besøg af Aktivitetshuset Midgård fra Slagelse. Ældrerådet i Slagelse vil søge politikerne om midler til et lignende værksted.
14. marts besøg af Mande Gruppen fra Bryghuset. 9 personer.
14. april besøg ud af huset til Det Gode Madhus kl. 10-11,30 for max 20 pers.
18. april besøg af De Fynske Ældreråd, stor gruppe på 60 personer.
28. april besøg af Aktivitetshus fra Esbjerg.
Antal medlemmer 430 ved udgangen af april 2016.
April indkøb af mobiltelefon 30707978 til IT med kontortid mandag kl. 10-12.
Kontorets faste åbningstider tirsdag og torsdag nedlægges.
Nøglevagterne passer fastnettelefonen kl. 9-13 udenfor telefontiden og tager imod beskeder og forespørgsler.
Udflugt til Brunshåb Papfabrik og Mønsted Kalkgrupper måtte aflyses pga for få tilmeldinger.
Cykeltur til Drejø og Skarø havde stor søgning. 30 pladser reserveret på færgen. Overskud fra ølkassen betaler færgeoverfarten.
30. maj besøg af Aktivitetshuset Solgården fra Tårnby 50 personer.
440 medlemmer.
Marianne Kirkeby tilbyder at hjælpe på sølvholdet tirsdag eftermiddag.
Sy-holdet må derfor flytte til tekstilrummet, hvor 3 hæve-sænkeborde forsynes med store bordplader til tilskæring.
Opsætning af autoværn på pladsen, da der er store niveauforskelle og en høj kant.
Oktober: fibernettet er nu blevet ført frem til kontoret og glasrummet, hvor routeren sidder.
En computer i IT-rum 4 er stået af, men da flere har egen bærbar pc med klarer man sig uden nyt indkøb.
3. oktober besøg ud af huset til Levnedsmiddelskolen, 41 personer.
3 retters menu med vine for 125 kr. pr. person. Ølkassen sponsorerer 50 kr. pr. deltager.
31. oktober besøg af Ældre Forum, 15 deltagere. De er et statsligt råd under Sundheds- og Ældreministeriet. De skulle også besøge demensafd. Bryghuset.
Trædrejerne ønsker at skære træ op med bark på båndsaven. Da sand og grus ødelægger savklingen er der i stedet indkøbt en elektrisk kædesav til 700 kr. + moms. Nu 491 medlemmer.
Gebyr på 50 kr. for deltagelse i IT stoppes januar 2017, da det er begrænset, hvad der udleveres af materiale.
Velux Fonden har igen imødekommet en ansøgning på 165.804 kr. til indkøb af en ny ler-ovn, en glas-ringsav, ny båndsav, ny tykkelseshøvl. Flot gave. Den gamle båndsav bliver sat op i kælderen, så kan trædrejerne opskære træ med bark på.
Der er lavet lejekontrakt på de kælderrum, vi har haft lagerplads i vederlagsfrit. Andre nye lejere i bygningen skulle nødig tage rummere fra os.
Fynske Banks Fond har igen doneret penge til kulturelle formål med i alt 25.500 kr.
Årets julefrokost i Egense Forsamlingshus blev som sædvanlig en god fest.
Antal medlemmer 502 ved årets udgang.
Danseaften 25. januar aflyst, da kun 17 havde tilmeldt sig.
Den gamle tykkelseshøvl bliver overdraget til Bagenberg Mølle mod at de betaler for fragten af den nye tykkelseshøvl, som er på ca. 1.600 kr.
Gamle båndsav sat i kælder. El-installation vil koste 15.000 kr. + moms. Sat i bero indtil videre.
Uld- og taskehold bevilget 2.000 kr. til standseapparat til uld og cykelslanger og figurer til at standse ud.
Generalforsamling 2017: Ingen nyvalg i bestyrelsen. Nu har Rasmus Vej været formand i 10 år. En meget stor udvikling af Seniorværkstederne er sket igennem årene.
Opstramning af regler for brug af maskinerne på snedkerafdelingen. Det er alt for farligt, når folk, der ikke kender en maskine bare starter en maskine og går i gang. Det påtænkes, at man skal have et operatørbevis til flg. maskiner:
afretter- og tykkelseshøvl, båndsav, rundsav, afkorter og combi-maskinen.
Bevilling til at 6 gamle stole i tekstilrummet skal udskiftes. Man afventer et godt tilbud.
Den gamle afretter er solgt for 4.500 kr.
Nøglevagterne får tildelt et nøglevagtskilt. Brugere af maskiner skal rette sig efter nøglevagternes henstillinger.
Skade på den nye ler-ovn. Ketty havde indkøbt ler med for lavt smeltepunkt.
Kettys ansvarsforsikring dækker skaden og ovnen er sendt til reparation hos Cerama. Der må i fremtiden kun bruges ler, der er indkøbt af Kirsten Frandsen.
Der er malet parkeringsbåse ved indgang A og B.
429 medlemmer i april.
Det er svært at finde ind til Åbnet Hus. Der indhentes tilbud på banner eller andet materiale.
Aflukning af kælderrum med skillevæg og opsætning af udvendige reoler til ler-støbeforme. Overslagspris 6.000 kr. El-installation og lys ca. 6.000 kr.
Der er lavet spån-sugning.
Forslag om magnet i stedet for nål i navneskilte, da nålen kan ødelægge tøjet.
Der indkøbes 40 magneter, der kan udleveres til dem, der har problemer.
Vandskade i kælder, et vandrør begyndte at lægge. Vandet ødelagde en del af vore færdigvarer m.m. Skaden takseret af forsikring og en rimelig erstatning er givet. Skaden afstedkom en større sortering og oprydning i kælderen, så der blev kørt mange læs til forbrændingen.
August 433 medlemmer.
Gammel Torvedag blev en våd omgang
2 bannere indkøbt størrelse 1x2 meter til brug ved åbent hus.
28. august besøg af Kalundborg Ældreråd 11 personer.
31. august arrangement i Tåsingehallen for nye pensionister. Rasmus repræsenterer Seniorværkstederne.
Julefrokost i Egense Forsamlingshus bliver 13. december. Max 112 deltagere.
Den nye drejebænk er nu flyttet i kælderens nye drejerum. En mindre bordmodel er indkøbt. Dem, der har modtaget undervisning i at dreje, bedes fremover komme på dage, hvor der ikke er undervisning. Tirsdag, torsdag og fredag er der god plads. Spånsugeren flyttes ud af lokalet pga støj til en lyddæmpet udbygning.
DR tv har lavet optagelser på Seniorværkstederne. Dette sendes 8. oktober kl. 21 i DR1 21-søndag.
Fynske Bank har igen doneret penge til kulturelle formål i alt 16.000 kr.
Den runde ler-ovn solgt i Gul og Gratis for 6.300 kr.
514 medlemmer ultimo 2017.
Bestyrelsesmøde 14.02.2018: Problemer med computere i rum 4. Maskinerne er nedslidte og 2 maskiner er brudt sammen. Velux fonden søges om midler til opgradering af lokalet.
Der blev sparet meget porto, da 85% af kuverterne med kontingentopkrævning blev hjemtaget af medlemmerne, når de var i Seniorværkstedet.
2 har deltaget i IT undervisning uden at være medlem. Nu krav om at bære navneskiltet, så vi sikrer os, at alle brugerne alle steder har betalt deres kontingent.
Værkstedets folder, der ligger på bl.a. Biblioteket skal tilrettes gældende telefon- og åbningstid. Nye visitkort bestilles, når folderen er på plads.
På generalforsamlingen 21.02.2018 deltog 80 medlemmer. Det blev besluttet at hæve det årlige kontingent med 50 kr. til 500 kr. Nye lokaler i kælder, større forbrug af el og varme samt vedligeholdelse af maskiner gør dette nødvendigt.
Der blev valgt 2 nye ind i bestyrelsen: Gitte Mikkelsen og Klaus Sternke.
Torben Olsen, der er ny IT underviser har tilbudt at passe og opdatere hjemmesiden samt udvikle en ny og mere brugervenlig hjemmeside.
16. maj besøg fra Vital, Horsens Aktivitetshuse.
Lumby/Stige/Søhus pensionistforening ca. 40 personer kommer på besøg i maj måned.
8. juni Kerteminde Ældreråd på besøg.
Forberedelse til Gl. Torvedag. Der søges om 2 stadepladser mere, så musikken får mere plads og der bliver plads til en drejebænk. Trædrejning tiltrækker de besøgende.
Aktivitetshuset Midgård fra Slagelse kommer på besøg 6. august.
Velux-fonden har bevilget 75.000 kr. der anvendes til 6 pc’er og 2 projektorer, samt 19.200 kr. til kurser til glas- og trædrejning. Fynske Bank har givet 20.000 kr. til kulturelle aktiviteter.
Sommerudflugten til Ærø var en god oplevelse. Der opfordres til flere ø-ture i fremtiden.
Gulv malet i kreativ 1 og kreativ 2, det letter rengøringen.
Efterår 2018 nye grupper: Onsdag i lige uger synges der efter højskolesangbogen. Fredag formiddag spilles der på harmonika, 3 medlemmer har startet gruppen og håber, at flere vil slutte sig til. Der er stor søgning til trædrejning. Der oprettes nu et grundkursus, så flere brugere kan arbejde mere selvstændigt. Nyt drejerum i kælderen bliver isoleret, så det kan opvarmes om vinteren. Store emner som fade og skåle skal af sikkerhedsmæssige grunde drejes i kælderen, hvis et emne falder af og kan forvolde skade på omkringstående. Smedeafdelingen er også blevet mere aktivt efter at Klaus hjælper til der.
13. november Sct. Jørgens M/K klub på besøg
Indbrud natten til søndag den 9. december. Berørte rum er IT, Radio amatører, Kontor, Musikrum, Kreativ 1, Kreativ 2, Fællesrum. Flere døre, stålskabe og reoler og en branddør blev brudt op. Politi og forsikring samt ejendommens inspektør underrettet. Skadens omfang skal gøres op.
 Julefrokosten den 5. december havde 82 deltagere, hvilket er et passende antal, da musikken så kan spille fra scenen og dem, der ikke danser kan hyggesnakke.
På årets sidste bestyrelsesmøde blev det oplyst, at der er 512 medlemmer. Årskontingent skal fremover helst ske med MobilePay, der komme et oplæg til betalingsmåden.
Seniorværkstederne har fået 2 nye aktivitetstilbud: onsdag eftermiddag synges der efter Højskolesangbogen og fredag formiddag spilles der harmonika.
Der er stor tilslutning til trædrejning, mange nye er under oplæring, de, der har ikke behøver undervisning, kan dreje i kælderen.

Lige før jul var der indbrud i seniorværkstederne. Der
blev ikke stjålet en hel masse, men ødelagt ståldøre, stålskabe osv, så ødelæggelserne er en større udgift end hvad udbyttet var.
 
Heldigvis har vores forsikring for løsøre i store træk opfyldt ansøgning om skadedækning. Bygningsskader påhviler ejendommens ejer.


Opvarmning med gas/el af de mange lokaler, som Seniorværkstederne råder over, giver en meget stor udgift til opvarmning. Udgiften var i 2016 223.000 kr., dette blev nedbragt med 33.000 kr. i 2017 og yderligere med 22.000 kr. i 2018 ved, at nøglevagter tjekker huset sidst på dagen, radiatorer sænkes og det har meget stor betydning.

Vi har haft besøg fra Depotgården i Fredericia, der både var begejstrede for værkstederne og meget forundrede over, at et så stort aktivitetshus kan drives og køre udelukkende på frivillig basis.

Ved årsskiftet sættes flere kasser med kuverter indeholdende girokort frem og alle opfordres til at tage sin kuvert med hjem, så der ikke skal bruges dyr porto på at sende kontingent-opkrævningen ud. Dette lykkes med 80% af kuverterne. 100 kuverter måtte desværre sendes.

Kommunens Kulturudvalg var på besøg den 4. februar. De var både begejstrede og overraskede over, hvor stort og fantastisk aktivitetshuset er blevet.
 
På generalforsamlingen den 21. februar var der genvalg til hele bestyrelsen og nyvalg til suppleant Elsebeth Urup Jørgenen. 65 medlemmer var mødt til generalforsamlingen i Skallen.
 
Kommunen holder hvert år i marts måned et møde for de ”nye” pensionister, hvor der bl.a. er en orientering om kommunes aktivitetshuse. Alle får udleveret en mappe med foldere, også fra Seniorværkstederne. Det giver en tilgang af nye pensionister alle steder.

I smedeafdelingen er der fornyet aktivitet, der er indkøbt en brugt metalbåndsav til afløsning af 2 gamle metalsave. Der ryddes op og køres til skrot. Smedene har på bestilling fra kommunen lavet et 2 m højt ønsketræ til Demensafdelingen. Kommunen betaler alle udgifter hertil.
Til træværkstedet har Velux fonden bevilget 40.000 kr. til en ny rundsav.
Udgiften til el er naturligvis stor, det er derfor besluttet, at de gamle udslidte lysstofrør efterhånden udskiftes med LED-rør, som har et langt lavere strømforbrug.
Vi har haft besøg af Svendborgs venskabsbyer – fra Norge – Sverige og Finland. Desværre var der afsat alt for lidt tid til besøget.
Der er cementgulve på værkstederne, som skal vedligeholdes. Det er et stort arbejde at tømme et rum for alt materiel og rengøre, klargøre til gulvmaling. Dette store arbejde skete på snedkerværkstedet 1.-3. juli. Samtidig skal ydervæggen renses af og males. Et firma har foretaget selve malingen, og kommunen har givet tilsagn om at betale halvdelen af udgiften.

Gl. Torvedag 1. august. Der er bestilt 6 boder foran Kirken og 2 boder til husorkester. Der er indkøbt en pølsekoger, så vi kan klare forplejningen af pølser, brød, øl og vand selv, nu da Richardts Køb er ophørt.
Der er søgt 30.000 kr. ved Fonden for Fynske Bank til kurser og kulturelle tiltag.
 
Nøglevagterne, der hver åbningsdag sidst på dagen kigger efter at alle døre er låst, at kaffemaskiner og elkedler er slukket, at lyset ikke er tændt belønnes for denne indsats med en tur til Rottefældens revy 2019.
 
Den 12. juni besøg fra Aktivitetshuset Kirsebærhaven Åbenrå. 60 personer, der afsluttes med frokost fra Christians Madhus.
 
Den store søgning til snedkerværkstedet og de nye maskiner stiller store krav til nøglevagterne. Der mangler nøglevagter, måske kan man deles om vagterne. Man er på udkig efter mulige gamle maskinsnedkere, der kan hjælpe.
 
Der er indkøbt et nyt fryseskab, så rester fra arrangementer kan fryses til senere brug.
 
Torben og Jørgen er i gang med at opdatere alle IT maskiner.
 
Der er 444 medlemmer ved udgangen af august måned.
 
Kursussøgninger:
 
Keramikholdet ønsker kursus i glasur. Filtholdet ansøger om kursus i filtning i Brønderslev, dette vurderes som alt for omkostningstungt, så dette kan ikke imødekommes. Kreative dage i Fredericia er foreslået. 17 deltog.
 
Lerholdet får nu undervisning udefra i glasur 3x3 timer a´300 kr?
 
Malerholdet er ved at aftale undervisningsdage – prisforslag 1.500 kr.
 
Møbelpolstring er igen mulig, da Vagn Sorknæs har tilbudt at undervise 1 gang om ugen, der er stor søgning.
 
Julefrokost i Egense Forsamshus er nu udsolgt.
 
Antal medlemmer ved årets udgang: 508.
 
Historien er skrevet af Nani Krejsing
Tilbage til indhold